LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
09.00 - 10.00 F.A.C
Fesse Abdos Cuisse
09.00 - 10.00
TBC
T.B.C
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Biking
Biking
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Pump
Pump
12.20 - 13.20
F.A.C
Fesse Abdos Cuisses
12.20 - 13.20
Kick Box
Kick Boxing
12.20 - 13.20
Pilates
Pilates
12.20 - 13.20
Biking
Biking
12.20 - 13.20
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Abdos
100% Abdos
17.30 - 18.00
Stretch
Stretching
17.00 - 18.00
Abdos
100% Abdos
17.30 - 18.00
18.00 - 19.00 F.A.C
Fesse Abdos Cuisses
18.00 - 19.00
Biking
Biking
18.00 - 19.00
Pump
Pump
18.00 - 19.00
Abdos
100% Abdos
18.00 - 18.30

Kick Box
Kick Boxing
18.30 - 19.00
Biking
Biking
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Biking
Biking
19.00 - 20.00
Body Sculpt
Body Sculpt
19.00 - 20.00
Game Training
Game Training
19.00 - 20.00
F.A.C
Fesse Abdos Cuisses
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi